Ekspozisiýalar

Galkynyş zaly

Galkynyş zalynda Türkmenistan Watanymyzyň bilim, ylym, saglygy saklaýyş, medeniýet ýaly ulgamlarda ýeten täze sepgitleri bara...

Arheologiýa ekspozisiýasy

Arheologiýa ekspozisiýasynda türkmen topragynyň mezolit dowründen başlap (biziň eýýamymyzdan öňki IX-VII müňýyllyklar) XVIII ...

Etnografiýa ekspozisiýasy

Etnografiýa ekspozisiýasynda türkmen halkynyň baý maddy we ruhy medeniýeti barada gürrüň berýän eksponatlar, ýagny türkmen mi...

Türkmenistanyň tebigaty

Tebigat bilen adamzadyň arasyndaky aragatnaşyk edil älem-jahan ýaly örän gadymydyr. Türkmen halky asyrlaryň dowamynda tebigat...

Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty

Türkmen halkynyň çeperçilik medeniýetiniň kökleri özüniň gözbaşyny gadymy döwürlerden alyp gaýdýar. Häzirki döwürde türkmen s...

Wagtlaýyn sergiler zaly

Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň Wagtlaýyn sergi zalynda Watanymyzyň dürli baýramçylyklaryna, şa...