Habarlaşmak üçin:

Biziň salgymyz:

745400, Türkmenistan, Mary welaýaty, Mary şäheri, Gowşuthan köçesi, 22

Aragatnaşyk belgilerimiz:

tel: (+993 522) 4-50-98; faks: (+993 522) 4-47-01

E-poçta salgymyz:

mwtuom@mail.ru


Bize nähili gelmeli:

Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi görmäge gelýänler üçin hepdäniň ähli günleri sagat 10:00-dan 17:00-ä çenli açyk. (1-nji ýanwar we 6-njy oktýabr günleri muzeý ýapyk). Arakesme 13.00-dan – 14.00 çenli. Biziň muzeýimize şu ulaglar bilen gelmek bolýar: №1; №11; №12; №15