Halylar we haly önümleri

×

Haly

Image

Haly

““Guşly gölli” haly. XXI asyryň başy“

×

Namazlyk

Image

Namazlyk

““Daragt agajy” nagyşly namazlyk. XXI asyryň başy“

×

Haly

Image

Haly

““Aýna goçak gölli” haly. XXI asyryň başy“

×

Haly

Image

Haly

““Aýna goçak gölli” horjun. XX asyryň başy“

×

Çuwal

Image

Çuwal

“,,Pendi gölli“ çuwal. XX asyryň başy“

×

Tobra

Image

Tobra

““Aýna gölli” torba. XX asyryň başy “

×

Çuwal

Image

Çuwal

““Aýna gölli” çuwal. XX asyryň başy“

×

Asmalyk

Image

Asmalyk

““Zerbaf gölli”düýe asmalyk. XX asyryň başy“