Žiwopis

×

K.Mirgalimow “Sazandalar” 1987 ý.

Image

K.Mirgalimow “Sazandalar” 1987 ý.

““

×

K.Gullaýew “Çol peýzažy” 1987 ý.

Image

K.Gullaýew “Çol peýzažy” 1987 ý.

““

×

A.Myradaliýew “Obada” 1993 ý.

Image

A.Myradaliýew “Obada” 1993 ý.

““

×

K.Nurmyradow “Dil bela, diş gala” 1994 г.

Image

K.Nurmyradow “Dil bela, diş gala” 1994 г.

““

×

A.Akyýew “Merw hakda rowaýat” 1980 ý.

Image

A.Akyýew “Merw hakda rowaýat” 1980 ý.

““

×

G.S.Babikow “Çigildem” 1967 ý.

Image

G.S.Babikow “Çigildem” 1967 ý.

““

×

Ç.Öwwäyew “Oraz Aman” 1988 ý.

Image

Ç.Öwwäyew “Oraz Aman” 1988 ý.

““

×

A.Nuryýewa “Bäş eyyamyň gelinleri” 2005 ý.

Image

A.Nuryýewa “Bäş eyyamyň gelinleri” 2005 ý.

““