16.05.2024

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Soltan Sanjar adyndaky 3-nij ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň uçurymlary soňky jaň dabarasy mynasybetli 16.05.2024-ne Mary welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine gezelenç gurnaldy. Gezelenjiň dowamynda harby uçurymlar Türkmen halkynyň baý taryhy bilen giňden tanyşdylar.

×

16.05.2024

×

16.05.2024

×

16.05.2024

×

16.05.2024