30.04.2024

30.04.2024-ne Mary welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine welaýatyň №-2202 harby bölüminiň esgerlerine gezelenç gurnaldy. Ýaş esgerler türkmen halkynyň şöhratly taryhy bilen tanyşdylar.