24.04.2024

2024-nji ýylyň aprel aýynyň 24-ine Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de “Edebiýat we sungat” gazetiniň redaksiýasynyň bilelikde geçiren “Atda wepa-da bar sapa-da” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Bäsleşige Mary welaýatynyň tarhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň uly ylmy işgäri Meredowa Şekeriň “Içirgi” atly makalasy II orna mynasyp boldy.

×

24.04.2024

×

24.04.2024