21.05.2024

Mary şäher ýaşlar guramasy şähermiziň orta mekdebinde zähmet çekýän işjeň agzalary we okaýan okuwçy gyzlar bilen Mary welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine ,,El bilen döredilen gudrat’’ atly gezelenç çäresini gurnady. Ýaş nesillere Sülgün Ahmedowa baý medeni mirasymyz barada gyzykly gürrüň berdi.

×

21.05.2024

×

21.05.2024

×

21.05.2024