17.04.2024

2024-nji ýylyň 17 nji aprelda Mary welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň ylmy işgärleri Mary şäherindäki Ý.Hummaýew adyndaky yörite sazçylyk mekdebinde “Milli mirasym – meniň buýsanjym” atly sergi gurnadylar. Sergide milli gymmatlyklarymyzyň taryhyny we köp öwüşginli kümüş şaý-sepleri, baş-atgyçlary, çaga egin-eşikleri, deri önümleri we haly sungaty barada giňişleýin gyzykly gürrüň berildi.

×

17.04.2024