21.04.2024

2024-nji ýylyň aprel aýynyň 21-ine Mary şäherindäki jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebinde “Geçmişe sarpa –mirasa hormat” atly tema bilen talyplaryň arasynda Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň ylmy işgärleri muzeý gaznasyndaky şaý-seplerden we haly önümlerinden gürrüňdeşlikli sergi gurnadylar.

×

21.04.2024

×

21.04.2024