09.02.2024

Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň ylmy işgärleri 2024.02.09-na muzeýiň ,,Türkmen tebigaty’’ atly ekspozisiýasynda tejribe alyşmak maksady bilen muzeýiň ylmy işgäri Dünýägözel Gurbanjumaýewanyň ekskursiýasy diňlenildi. Ylmy maglumatlaryň üsti ýetirlip birek- birek bilen özara pikir alyşyldy.

×

09.02.2024

×

09.02.2024

×

09.02.2024