23.02.2024

2024-nji ýylyň 23-nji fewralynda Mary welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň ylmy işgärleri Türkmen Döwlet Energetika institutynda geçirlen ,,Talyp gözeli” atly çärede ,,Milli miras-köňüllere gözellik çaýýar” atly göçme sergini gurnadylar. Sergide ata- babalarymyzyň miras galdyran maddy gymmatlyklary bolan şaý-sepler, dokma önümler we keşdeler görkezildi.

×

23.02.2024

×

23.02.2024

×

23.02.2024