06.03.2024

2024-nji ýylyň 6-njy martynda Türkmenistanyň Döwlet Energetika institutynda “Bereketli dünýä saçagy” atly talyp ýaşlaryň fakultetara medeni-köpçülikleýin bäsleşigi geçirildi. Bu bäsleşikde talyp ýaşlar dünýä halklarynyň milli tagamlaryny ussatlyk bilen görkezdiler. Bäsleşikde Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň ylmy işgärleri muzeý gaznasyndaky şaý-seplerden we haly önümlerin-den sergi gurnadylar.

×

06.03.2024

×

06.03.2024

×

06.03.2024