19.02.2024

Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň ylmy işgärleri 2024.02.19-na muzeýiň ,,Şekillendiriş sungaty’’ atly ekspozisiýasynda Medeni aň-bilim bolüminiň ylmy işgärleri Bibisoltan Söýegowa we Enejan Gurbannazarowanyň gyzykly ekskursiýalary diňlenildi. Ekskursaýanyň dowamynda ylmy işgärleriň arasynda sorag - jogap alşyldy.

×

19.02.2024

×

19.02.2024