04.06.2024

2024-nji ýylyň iýun aýynyň 4-ne “Zerim bar, zergärim bar, bagtyýar zamanam bar” atly bäsleşiginiň Mary welaýat tapgyry boýunça çäre geçirildi.Bu geçirilen çärede Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň işgärleri taryhy milli medeni gymmatlyklar bilen göçme sergi gurnadylar. Bu sergide turkmen zenanlarynyň ellerinden çykan dürli görnüşli haly we haly önümleri, nagyşlanan başatgyçlar kürte-çyrpylary,şaý-sepleri we başgada muzeý gymmatlyklary sergilendi.

×

04.06.2024

×

04.06.2024

×

04.06.2024