22.05.2024

22.05.2024 –ne Mary welaýatnyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine şähermiziň mekdep uçurymlaryna soňky jaň dabarasy mynasybetli gezelenç gurnaldy.Gezelenjiň dowamynda uçurymlar türkmen halkynyň baý milli mirasy bilen tanyşdylar.

×

22.05.2024