20.02.2024

Mary welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde 2024-nji ýylyň fewral aýynyň 20-ne ,,Çyn aşyga döwran bu gün’’ atly medeni döredililik çäresini,welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi we Mary Welaýat Kärdeşler Arkalaşygy bilelikde geçirdi. Bu medeni duşuşyk çäresine döredijilik adamlary şahyrlar, ýazyjylar, medeniýet işgärleri şeýle-de muzeý işgärleri bilelikde gatnaşdylar.Çäre gyzykly, joşgunly we täsirli geçdi.

×

20.02.2024