08.02.2024

2024-nji ýylyň 8-nji fewralynda Mary şäherindäki “Aýlaçyn” toý zalynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň hem-deTürkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezininiň gurnamaklarynda “Ýaş türkmen zenanlary Berkarar döwletiň mertebe tugy” atly bäsleşigi geçirildi. Bu bäsleşikde Mary we-laýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň ylmy işgärleri el işlerine degişli gymmatlyklardan sergi gurnadylar. Bu el işleri sergä gatnaşanlarda uly gyzyklanma döretdi.

×

08.02.2024

×

08.02.2024