Täzelikler

Image

Muzeý barada

Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň taryhy, şahamçalary we beýleki maglumatlary bilen tanyşyň...

Giňişleýin

Taryh, Gadymy Margiana we Gadymy Merw

Şanly taryhymyz we gadymy Margiana hem-de gadymy Merwiň taryhda galdyran beýik yzlary...

Giňişleýin

Image

Image

Etnografiýa

Halylar we haly önümleri, zergärçilik sungaty, milli egin-eşiklerimiz barada maglumatlar...

Giňişleýin

Şekillendiriş sungaty

Žiwopis, grafika, heýkeltaraşlyk, gobelen...

Giňişleýin

Image