REJELEÝIŞ

Häzirki zaman ylmy rejeleýiş işleri gadymy medeniýet we sungat eserlerini gorap saklamagyň usullarynyň biridir. Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde orta asyrlar döwrüne degişli keramikasynyň rejeleýiş we dikeldiş işleri alnyp barylýar. Dikeldiş işlerine başlamazdan öň muzeý hünärmenleri zatlaryň zaýalanmagynyň möçüerini we sebäplerini, şeýle hen keramiki önümiň we syrçasynyň ýagdaýyny bilmek üçin ýadygärlikleri öwrendiler. Alnan maglumatlar ýadygärligiň rejeleýiş we dikeldiş işlerine mätäçligini anyklamakda we işiň zerur usullaryny saýlap almakda wajypdyr. Rejeleýiş we dikeldiş işleri geçirlenden soň bu eksponatlar muzeýiň arheologik ekspozisiýasynda ýerleşdiriler.

×

REJELEÝIŞ

×

REJELEÝIŞ

×

REJELEÝIŞ

×

REJELEÝIŞ