20.05.2021

2021-nji ýylyň 20-njy maýynda Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň ylmy işgärleri Türkmen Döwlet Energetika institutynda ,,Talyp joşguny” atly aýdym-sazly çärede göçme sergi gurnadylar. Bu sergide ene – mamalarymyzyň , gelin-gyzlarymyzyň el hünäri bilen kemala gelen çeper sungaty,milli buýsanjymyza owrülen haly önümleri görkezildi.

×

20.05.2021