18.11.2022

18.11.2022 - ne Türkmenistanyň Energetika Inistituty bilen Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň ylmy işgärleri ,,Türkmen milli nagyşlaryň döreýşi,, atly çäre geçirildi. Sergide Türkmen milli nagyşlarynyň aýratynylyklary barada gürrüň berildi.

×

18.11.2022