SERGI

2020-nji ýyl „Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany!“ diýlip yglan edilmegi mynasybetli Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň wagtlaýyn sergi zalynda Bitaraplygyň 25 ýyllygyna we ýyla bagyşlanyp täze sergi gurnaldy. Sergide Hormatly Prezidentimiziň tüze kitaplary, ajaýyp arheologik tapyndylar, milli şaý-sepleri we halkymyzyň döreden medeni mirasyna bagyşlanan beýleki eserleriň 200-e golaňy goýuldy. Serginiň açylyş dabarasyna bilim we medeniýet işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, talyplar gatnaşdylar.

×

SERGI

×

SERGI

×

SERGI