01.04.2022

2022- nji ýylyň 1-nji aprelinde Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň ylmy işgärleri nakgaşçylyk sungatynyň inçe tärlerini ylmy taýdan has çuňňur öwrenmek maksady bilen Türkmenistanyň Halk suratkeşi Gurbangeldi Gurbanow bilen duşuşyk geçirip, onuň döredijilik ýollary, gyzykly eserleri,umuman, hakgaşçylyk sungaty barada gyzykly maglumatlar diňlenildi.