21.11.2022

,, Müdümilik mirasym- köňül beýanym’’ atly göçme sergi Türkmennistanyň Energetika Institutynda Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň ylmy işgärleri tarapyndan gurnaldy.Sergide türkmen halylary we haly önümleriniň dürli görnüşleri görkezildi.