Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň ylmy işgärleri 2021-nji ýylyň maý aýynda Türkmenistanyň Konstitusýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli Mary şäheriniň Türkmen Döwlet Energetika institutynda göçme sergi gurnadylar. Bu sergide ene – mama-larymyzyň , gelin-gyzlarymyzyň el hünäri bilen kemala gelen çeper sungaty,milli buýsanjymyza owrülen gadymy gymmatlyklary barada gyzykly gürrüňler berildi.

×

×