15.03.2023

Mary welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň ylmy işgärleri 2023-nji ýylyň mart aýynyň 14-ne Türkmen Döwlet Energetika institutynda Nowruz baýramyna bagyşlanan göçme sergi gurnadylar. Bu sergide ene - mamalarymyzyň , gelin-gyzlarymyzyň el hünäri bilen kemala gelen çeper sungaty,milli buýsanjymyza owrülen gymmatly kümüş şaý-sepleri barada gyzykly gürrüňler berildi.

×

15.03.2023

×

15.03.2023

×

15.03.2023

×

15.03.2023